woensdag 1 mei 2019

Eenstijlige Meidoorn


"Spelledoorn, hagebeiers, pikkebezen, spillebezie, stekelboom, deurnboom, hagedoorn, hiepdoorn, steenbessen, papekannekens, peerdeweepen, muldertje, tuiteboom, wibbelken". 

Allemaal tot de verbeelding sprekende namen van de meidoorn. In het (ABN) Nederlands heet hij simpelweg meidoorn omdat er doorns in de struiken zitten en hij in mei gaat bloeien.

In mei zie je na de bloei van de sleedoorn, die meestal in maart / begin april bloeit, opnieuw een heester met witte bloemen: de meidoorn. In tegenstelling tot de sleedoorn die eerst bloeit en daarna bladeren vormt, verschijnen bij de meidoorn de bloemen na de bladeren. Deze struik is te vinden in hagen, struwelen en loofbosranden, soms ook als kleine boom, bijvoorbeeld in de kalkhoudende duinen en in rivierdalen en in het wild (inheems) op de steile, kalkrijke hellingen in Zuid-Limburg.

De geur van de bloemen is opvallend en doet aan haring denken. De bladeren zijn driehoekig tot waaiervormig en diep ingesneden. Alle bloemen hebben één stijl. In de duinen, waarbij de vorm van de boom sterk beïnvloed wordt door de wind, komt hij weer veel meer voor, omdat de beweiding er is afgenomen. Natuur- en duingebied Meijendel (bij Wassenaar) is naar de meidoorn genoemd.


De meidoorn is een ideale broedplaats voor vogels, omdat ze er bescherming vinden tegen wind en roofdieren. Door de dichte structuur met doorns, is het ook een ideale natuurlijke afscheiding of haag (hagedoorn). In het najaar vanaf oktober zit de meidoorn vol met rode besjes die graag door vogels worden gegeten. Kramsvogels en koperwieken die hier overwinteren, voeden zich graag met de overgebleven bessen. De tweestijlige meidoorn is in Nederland vrij zeldzaam en komt bijna alleen in oosten van het land voor. Als de twee soorten bij elkaar in de buurt staan, ontstaan er gemakkelijk hybriden.
1 - De drie ijsheiligen (11,12 en 13 mei) noemt men in Nederland ook wel haagdoornkoude.
2 - Als de meidoorn veel bloesem heeft, voorspelt dat een rijke korenoogst.
3 - Veel rode bessen in het najaar duiden op de komst van een strenge winter.


BRON:  Natuur Net Nieuws mei 2019