zondag 28 april 2019

Treffende animatie over het huidige bosbeheer en de CO2 leugen!

Sympathisant Jack Balhan geeft met dit mooie filmpje weer hoever het inmiddels is gekomen met de huidige grootschalige kaalkap voor zg. "bos- of natuuromvorming", of hoe de "natuurbeheerders" hun (veelal subsidiabele) kap-acties tegenwoordig ook maar plachten te noemen. 


Boswachterij Ruurlo Staatsbosbeheer

"Stop Houtkap Bossen en Woonomgeving door overheid, 


Staatsbosbeheer; 


Natuurmonumenten en de Landschappen".


Zo langzamerhand kun je in ons land nergens meer wandelen in een bos of er is wel een gedeelte kaalgekapt, zg. om "nieuwe natuur" te creëren.
De "kapsmoezen" zijn oneindig:
Zichtlijnen creëren, natuurherstel, diversiteit creëren, open plekken maken met kans voor jonge aangroei, Benutten en Beleven, dynamiek verbeteren, achterstallig onderhoud, groot onderhoud, biodiversiteit, verjonging, overlast verminderen, dunnen, historisch heidelandschap herstellen, exoten verwijderen, plekken om te zonnen voor reptielen, natuurgebieden weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot, opschonen, creëren van bosbouwbos, natuurbos en recreatie bos, dynamiek verbeteren, aanpassen, verwijderen, infrastructuur verbeteren/ verleggen, èn natuurlijk De Veiligheid!” etc……


Deze, vaak ook nog gesubsidieerde(!) “natuuromvorming” resulteert niet zelden in een mossig gebied, of in enorm veel braamstruiken (stikstof) of in een veld met de grassoort het pijpenstrootje (Molinia).


Bosomvorming voor heide: 10 jaar later..
Staatsbosbeheer
Kaalkap geresulteerd in perceel vol Pijpenstrootje (Molinia)
Boswachterij Ruurlo Staatsbosbeheer

Inmiddels een nieuwe berg snippers
voor de biomassa-kassa; april 2019.
Boswachterij Ruurlo Staatsbosbeheer


Vergeet u niet onze PETITIE te tekenen?!

http://Beternatuurbeleid.petities.nl