dinsdag 2 april 2019

GROEIPROEF MET 180 BOMEN


Bomen in de stad dragen bij aan een betere luchtkwaliteit, vangen regenwater op en geven koelte wanneer het warm is. De gemeente Amsterdam is gestart met een onderzoek met de aanplant van 180 bomen. Dit onderzoek moet duidelijk maken welke ondergrondse, stedelijke omstandigheden het meest geschikt zijn om bomen zo snel mogelijk tot wasdom te brengen.

In totaal test de gemeente 15 groeimengsels bestaande uit verschillende steensoorten die zorgen voor de draagkracht, gemengd met klei, compost en voedingsstoffen. Hierin worden de bomen geplant. Daarna gaan onderzoekers de onmiddellijke omgeving van de boom net zo belasten als in de stad, waar er auto’s en vrachtwagens over de grond rijden. De proef duurt zeker 5 jaar.
Tijdens het groeiproces worden regelmatig metingen gedaan van het zuurstofgehalte in de grond, het vochtgehalte en de jaarlijkse groei van de bomen. De proef moet resulteren in het vinden van het mengsel met de juiste balans tussen stevigheid om het gewicht van verkeer te kunnen dragen, voldoende luchtigheid om de boomwortels in staat te stellen zich er een weg doorheen te banen en voedingsstoffen die de boom nodig heeft om te groeien.Bron: Gemeente Amsterdam
Natuur Net Nieuws april 2019       www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html