maandag 22 april 2019

STOP HET KAPPEN VAN LAANBOMEN LANGS DE N319!

BURGERINITIATIEF!

Red het Achterhoekse landschap en stop met kappen langs provinciale wegen!TEKEN MEE! Doe dit SNEL s.v.p: voor 1 mei a.s!


Facebook: Stop-bomenkap-N-wegen-Achterhoek

Met 750 GELDERSE ondertekenaars hebben wij een rechtsgeldig burgerinitiatief! 


Als het aan de provincie ligt, gaat de kettingzaag in duizenden volwassen laanbomen langs de N-wegen in de Achterhoek. Volwassen bomen die zo bepalend zijn voor het Achterhoekse landschap. Honderden zijn er al gesneuveld, en nu is het klaar!
Volwassen bomen dienen vele doelen - ze zorgen voor zuurstof, voor verkoeling, houden vocht vast in de bodem, nemen fijnstof op, bieden schuilplaats aan vogels en insecten en zijn ook gewoon mooi. Ze brengen toeristen naar de Achterhoek.
Terwijl maatschappelijk de weerstand tegen de bomenkap door overheden en bosbeheerders steeds groter wordt, dreigt kap van duizenden bomen in de Achterhoek. De provincie heeft oogkleppen op en kijkt alleen naar verkeersveiligheid. Als er geen obstakels langs een weg staan, kun je er ook niet tegen aan botsen. Maar wordt een weg er veiliger door? Nee, want er zal harder worden gereden en je krijgt last van een laagstaande zon. Er is geen onderzoek dat aantoont dat een weg veiliger is geworden na het kappen van bomen.
Beleidsdoel en maatregel staan in geen verhouding tot elkaar. Het hele leven is een afweging van risico’s. Dempen we alle sloten en vijvers omdat er per jaar 80 mensen verdrinken in Nederland? Kappen we 100.000 bomen per jaar omdat er in Gelderland een tiental mensen tegen een boom botst soms met dodelijke afloop? Nog even los van of de boom de doodsoorzaak is.
De provincie schermt met het herplanten van nieuwe bomen. Dat is een farce. In het huidige klimaat met hogere temperaturen en lagere grondwaterstand zullen dit kwetsbare, miezerige boompjes blijven. Bovendien, de CO2-bindende kracht van bomen hebben we nú nodig en niet over 30 of 50 jaar als de nieuwe aanplant - misschien - volwassen is geworden.
Eén volwassen boom staat voor 1.500 nieuwe bomen. De provincie compenseert maar een fractie, en als huisvesting voor spechten of vleermuizen is een jong boompje per definitie waardeloos. Een complete degradatie van het landschap en de natuurwaarden is het gevolg.
De provincie heeft niets met bomen. Ze kapt, zet nieuwe terug, laat die vervolgens weer verdrogen en poot in het voorjaar – waarom niet in het najaar? - weer nieuwe aan. Verspilling van gemeenschapsgeld en vernietiging van ons landschap.


STOP VERNIETIGING VAN ONZE MOOIE ACHTERHOEK!


De gemeente Berkelland speelt struisvogelpolitiek!

Steun daarom ons Burgerinitiatief
Red het Achterhoekse landschap en stop met kappen langs provinciale wegen!

Wat wij willen:
  • behoud van alle vitale bomen en lanen;
  • een nieuw provinciaal beleid;
  • een verkeersveiligheidsbeleid waarin natuur, cultuur, leefbaarheid een gelijkwaardige plaats hebben en dat gestoeld is op feiten in plaats van veronderstellingen;
  • betrokkenheid van burgers bij alle toekomstig beleid; het landschap is van ons en niet van de provincie.

Dit burgerinitiatief is opgestart door de Bomenstichting Achterhoek samen met Stichting Natuurlijk Achterhoek en Stichting Mooi Groenlo en met een aantal inwoners en wordt gesteund door GroenLinks Berkelland, PvdA Berkelland/Oost Gelre en Onafhankelijken Oost Gelre/OOG.