vrijdag 10 mei 2019

Reactie op het artikel van de Monitor m.b.t. Biomassa

De Monitor: Feit of fictie? 
‘Nederlandse bomen verdwijnen massaal in biomassacentrales" 

Beste Annemae, 
Met aandacht las ik je artikel over bomenkap in relatie tot biomassa. De conclusie is dat er is geen bewijs is voor een verband tussen bomenkap en biomassa. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de subsidie op biomassa een flinke stimulans geeft aan toename en verwoestende wijze van houtoogst.
De feiten:
-   De subsidiekraan voor Staatsbosbeheer(SBB) is in 2014 voor 2/3 dichtgedraaid en SBB moet voor zijn eigen inkomsten zorgen.
-   In 2011 is de subsidie op biomassa ingevoerd.
-     Door kaalkap is het bosareaal in Nederland tussen 2013 en 2107 met 5400 ha afgenomen; het aandeel van SBB hierin is een afname van 1680 ha.
-     SBB verplicht zich als leverancier van biowarmtecentrale De Purmer en 100% aandeelhouder van Energiehout BV tot een constante aanlevering van hout- en houtsnippers.
-      SBB beweert dat zij duurzaam werken volgens het FSC keurmerk maar oprichter Greenpeace heeft zich onlangs hieruit teruggetrokken. Zij hebben vastgesteld dat het FSC zich richt op commerciële bosexploitatie en niet genoeg garantie biedt op bescherming van bossen.
-      Op het filmpje van pelletfabriek Ecopower te Ham (BE) is te zien hoe hele boomstammen aangevoerd worden vanuit bossen in Nederland en Belgie: https://youtu.be/Fet2zceG9VI

De werkwijze van SBB:
Sinds 2014 is kaalkap weer in zwang. Met grote harvesters in één keer een paar hectares platleggen. Mooie stammen worden verwerkt tot duurzame producten en de rest (dunne bomen, kromme bomen, takken, struiken) worden versnipperd en gaan met subsidie de versnipperaar in. Niet zorgvuldig de kaprijpe bomen selecteren maar in één keer de hele boel tegen de vlakte. Snel en makkelijk. Op korte termijn lage kosten en hoge opbrengsten omdat de grote bijvangst met subsidie ook nog aardig wat oplevert. De gevolgen voor de ecologische waarde van het bos zijn echter desastreus.

Meest gehoorde argumentatie richting publiek:
-          Het bos moet verjongt worden om het te behouden voor onze (klein)kinderen.
-          Van Europa moet er bos worden omgezet in heide en zandvlaktes om de biodiversiteit ter bevorderen. (Er staat nergens dat van Europa bomen gekapt moeten worden! red.)

Welke vragen roept dit op?
-          Hoe kan het dat SBB beweert dat hun houtoogst al jaren stabiel is terwijl er tussen 2013 en 2017 1680 ha bos van SBB verdwenen is?
-         Wat voor hout wordt er geleverd aan biomassacentrale De Purmer?
-          Hoe ziet de boekhouding van Energiehout BV eruit?
-          Heeft een bos de mens nodig om te verjongen?
-          Moet Nederland echt van Europa zijn schaarse bos omkappen ten gunste van de biodiversiteit?

Om dit soort vragen te beantwoorden is gedegen onderzoeksjournalistiek nodig.

Met vriendelijke groeten,
Pauline de Vries

Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg