woensdag 19 juni 2019

Gezang 111 voor LTO en CDA

Dit gezang is bewerkt door een sympathisant (het 2e en 3e couplet), die zich stoort aan het handelen van de LTO waardoor de natuur steeds meer wordt bedreigd; gesteund door het CDA.
De meeste subsidie wordt verstrekt aan de grote boeren en niet zelden voor zaken die vooral schadelijk zijn voor natuur en milieu.
En voor de vele boeren die wèl graag anders willen is juist veel te weinig steun!


De dorre vlakte der woestijnen


De dorre vlakte der woestijnen  

zal zich verblijden, eindeloos.

De zandzee zal herschapen schijnen, 

want bloeien zal zij als een roos.

Van heil’gen vreugde zal zij beven, 

doortinteld van een heerlijk leven

dat nimmer meer verwelken zal. 

Zij zal de wonderen des Heeren

aanschouwen en Zijn grootheid eren

met jubelend triomfgeschal.
Waar eens de schoffel onkruid deed verdwijnen

spuit men nu gif; gewetenloos!

Het bodemleven is allang aan ‘t kwijnen.

Dit kan gebeuren; straffeloos!

Door mestinjecties minder leven,

Roundup erbij en het is opgegeven.

t Wordt uitgeroeid geheel en al.

De meeuw zal ploeg en eg negeren,

voor hem geen worm te consumeren.

Geld is het enige dat tellen zal..
De raaigrasvlakten lijken op woestijnen.

Geen bloem, geen vlinder; levenloos!

De weidevogels zijn al aan ‘t verdwijnen.

Dit is toch werk’lijk schaamteloos!

Natuurliefhebbers staan te beven:

een aanslag op het aardse leven.

Gods schepping in de vrije val.

Maar dat kan 't LTO niet deren, 

zelfs 't CDA zal ’t niet blokkeren:

't is ‘t GELD dat GOD vervangen zal..