zondag 30 juni 2019

Urgenda: oproep nieuws verspreiden: 40 maatregelen voor 25% CO2-reductie voor eind 2020

Op maandag 24 juni vond de presentatie en overhandiging  plaats van het 40 puntenplan van Urgenda. Genodigden waren o.a. minister president Rutte en minister Carola Schouten van LNV; die niet op de uitnodiging hebben gereageerd.
Als Bomenstichting Achterhoek maken wij deel uit van de Coalitie met Urgenda.

Beste ondersteuners van het 40 Puntenplan om 25% CO2 te reduceren in 2020,

De presentatie en overhandiging van het 40 puntenplan aan de Directeuren Generaal Sandor Gaastra van EZK en aan Chris Kuijpers van BZK, heeft vanmiddag plaatsgevonden in theaterzaal Diligentia te Den Haag. Zie foto: een volle zaal met mensen die hun schouders willen zetten onder het plan.

We willen vragen om dit Plan en het nieuws te helpen verspreiden. Via uw linkedin, twitter en of andere sociale mediakanalen, op de website, in blogs, gesprekken etc.
Gebruik daarbij de #hetkanalsjehetwilt en #40puntenplan
Op de site van Urgenda leest u de laatste versie van Het Plan: www.urgenda.nl/40puntenplan  
Hierbij de rechtstreekse link naar het (online) 40puntenplan boekje:  https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Urgenda-40-puntenplan.pdf

In dit boekje staan veertig maatregelen en meer, om toch 25% CO2-reductie te halen in 2020 zoals de rechter nu twee keer heeft bevolen aan de Staat. Als we samen de schouders eronder zetten kan dat nog steeds. Van de overheid wordt steun verwacht om die veertig maatregelen versneld uit te voeren.

Graag willen we u ook bedanken. Voor uw aanwezigheid vandaag in Den Haag  en /of voor het ondersteunen van bepaalde maatregelen.
Laten we samen blijven aandringen op snellere uitvoering van deze maatregelen en ook zelf de schouders eronder zetten. Want: het kan als je het wilt!

Vriendelijke groet, namens het hele team en alle mensen die hebben meegeholpen,
Marjan Minnesma
Directeur Urgenda