vrijdag 6 november 2015

Bomenavond voor de bedreigde Lochemse laanbomen

Deze bomenavond heeft inmiddels plaatsgevonden. 
We kunnen spreken van een bevredigende opkomst. Duidelijk is gebleken dat men graag wil bijdragen aan een wending in de de wijze waarop de gemeente Lochem tot nu toe met haar bomen is omgegaan!
Er werd gebrainstormd over diverse thema's:  burgerparticipatie, lanen in transitie, waarden van laanbomen en biodiversiteit.
Begin volgend jaar zal de uitslag van het onderzoek naar de mogelijkheden van het "Kosten-neutraal Bomenbeheer" in de gemeente  Lochem worden gepresenteerd aan de Raad.
Daar hoopt Groen Links met resultaten van deze bomenavond een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Onderstaand een uitnodiging van Groen Links Lochem: men organiseert op 19 november een “Bomenavond”. 
Als Bomenstichting Achterhoek zijn wij hiervoor ook uitgenodigd.
Gezien het feit dat, zoals u weet, de gemeente Lochem in de afgelopen 15 jaar vrijwel geen bomenonderhoud heeft gepleegd, dreigt nog steeds de kap van zo’n 4000 laanbomen in ons buitengebied, met de vraag of het daarbij zal blijven.
(Eerder gaf onze Stichting hierover twee persberichten uit. Ter nadere toelichting kunt u deze vinden op deze weblog:

Onze Stichting vindt het uiteraard belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan deze avond; ook om de gemeente Lochem te laten zien dat haar inwoners betrokken zijn bij dit onderwerp. En niet alleen om de schoonheid van bomen, maar ook vanwege het grote belang van de bijdrage van bomen aan ons milieu!
Zoals de uitnodiging aangeeft is iedereen welkom.
Het adres is:
zalencentrum Het Hart 
Jolinkweg 2
7211DM  EEFDE

Wij hopen op een flinke opkomst!

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


GROENLINKS: Avond ‘Bomen langs wegen’
Geniet jij ook zo van onze groene lanen? Dikke kans dat de gemeente Lochem eigenaar is. Samen bezitten we 70.000 bomen in het buitengebied, twee bomen per inwoner. Dat is prachtig, maar roept ook een vraag op: hoe onderhouden we die? Het gaat daarbij om geld, maar ook om hoe we het groen in de toekomst willen hebben, wat vinden we met zijn allen belangrijk?
We nodigen iedereen uit voor de bijeenkomst ‘Bomen langs wegen’ op donderdag 19 november, vanaf 19.30 uur in ‘het Hart’ in Eefde. Linda Sanders (voorzitter GroenLinks Lochem) leidt de avond. Er zijn lezingen van Harald van de Akker (Natuurmonumenten) en Jaap Cannegieter (Bomenwacht Oost-Gelre). Daarna zijn er workshops over de thema’s burgerparticipatie, laanbeelden in transitie, waardes van bomen, en diversiteit bij herplant. De avond sluit om tien uur af met een borrel.
De bijeenkomst is een initiatief van GroenLinks Lochem. We willen mensen bewuster maken van de waarde van bomen in onze gemeente en zijn benieuwd naar ieders ideeën. Die geven bovendien inspiratie voor raadsleden en wethouders. Het College van B en W presenteert begin 2016 haar gemeentelijke bomenplan in de Lochemse gemeenteraad.
Linda Sanders, Marcel Diephuis, Jolande van Borrendam en Henk van Zeijts.