zondag 1 november 2015

Mastjaar voor de eikels

Dit jaar wordt er zo'n 3 miljoen kilo eikels in het Veluwse bos- en natuurgebied geproduceerd. Men noemt dat een gemiddelde mast. De eiken in het cultuurlandschap en in de stad hangen tjokvol met vruchten. We spreken dan van een volmast of zelfs een extreme volmast. Takken buigen helemaal door onder het gewicht van het grote aantal eikels. Aan sommige vruchtsteeltjes zitten wel 6 eikels.

Het is ook een bijzonder jaar voor de beuk omdat hij voor het eerst drie jaar achter elkaar beukennootjes produceert. Normaal gesproken hangen er na een jaar met beukennootjes het jaar erop geen beukennootjes aan de boom. Het kwam slechts twee keer eerder voor dat er twee jaar achter elkaar beukennootjes geproduceerd werden (1992/1993 en 2006/2007). Die eikels en beukennoten vormen een ongekende hoeveelheid krachtvoer. Niet alleen voor zwijnen maar ook voor muizen, reeën, edelherten, damherten, houtduiven, karpers, wilde eenden, gaaien etc. Een goed zwijnenjaar is ook een goed muizenjaar en een goed muizenjaar betekent het daaropvolgende voorjaar goede overlevingskansen van jonge boommarters en jonge bosuilen. Zo profiteert een hele keten van dieren van die overdaad.


Bron: Natuur Net Nieuws november 2015/ 
http://www.bomenoverleven.nl
https://twitter.com/bomenoverleven