maandag 30 november 2015

Dringend verzoek om handhaving illegale kap in de Achterhoek

Vandaag verzonden wij onderstaand bericht aan alle Achterhoekse gemeenten:

Geacht College,

Naar aanleiding van dit artikel in Tubantia van 23 november jl: http://www.tubantia.nl/regio/achterhoek/illegale-kap-is-groot-probleem-in-berkelland-1.5470822,
willen wij u hierbij onze grote zorgen kenbaar maken omtrent deze illegale kap die, zoals bekend, niet alleen in Berkelland, maar in de gehele Achterhoek plaatsvindt.
Niet in de laatste plaats werd- en wordt nog steeds- hierdoor onomkeerbare schade toegebracht aan het Achterhoekse cultuurlandschap, dat ook door u als gemeente zo wordt geroemd…
Wij hebben begrepen dat een aantal van uw gemeenten al in maart een gezamenlijke brief heeft gestuurd aan staatssecretaris Dijksma inzake de werkwijze van metingen van agrarische percelen.
Dat hierop tot op heden nog steeds geen reactie is gekomen mag echter geen reden zijn met maatregelen te wachten.
Wij hebben ervaren dat Handhaving in de verschillende Achterhoekse gemeenten door bezuinigingsmaatregelen niet voldoende capaciteit heeft om hierop adequaat actie te kunnen ondernemen.
Echter verzoeken wij de gemeenten onder u die dit nog niet hebben gedaan dringend alsnog te willen handhaven.
Een uitgelezen methode hiervoor is, zoals u weet, de luchtfoto´s en de oorspronkelijke kadastrale kaarten op elkaar te leggen waarmee de verschillen en daarmee de verdwenen bomen duidelijk in kaart kunnen worden gebracht. Een ambtenaar met Handhaving belast zal zichzelf in deze snel kunnen terugverdienen..
Wij verzoeken u hierbij vriendelijk ons te laten weten welke maatregelen u heeft getroffen, dan wel alsnog zult gaan treffen m.b.t. deze oneigenlijke praktijken.

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek