vrijdag 3 juni 2016

'Bospest'

De Amerikaanse Vogelkers, een invasieve boomsoort, berokkent het milieu veel schade. Onderzoekers van Naturalis meldden kortgeleden echter dat veel inheemse insecten de afgelopen eeuw deze exoot als voedselplant zijn gaan gebruiken. Mogelijk houden de insecten de verspreiding van de boom in de toekomst op natuurlijke wijze in toom.

Sinds de Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina) begin twintigste eeuw overal in West-Europa werd aangeplant en zich vervolgens oncontroleerbaar verspreidde, is het een van de meest gevreesde "exoten" in ons landschap. Jaarlijks worden tientallen miljoenen euro's uitgegeven aan de bestrijding ervan.
Ondertussen blijkt de inheemse insectenfauna zich langzaamaan te hebben aangepast aan de nieuwkomer, en voor veel insecten is het een welkome voedselbron. Tijdens veldstudies ontdekten de onderzoekers dat maar liefst 64 verschillende insectensoorten van Amerikaanse Vogelkers eten. Dat zijn meer dan anderhalf maal zoveel insecten als er eten van de inheemse Vogelkers. Op termijn kan dit ervoor zorgen dat de insecten de boom onder duim zullen houden en het invasieve karakter ervan verdwijnt.

Bron: Natuur Net Nieuws juni 2016   www.groen-natuurlijk.nl