zondag 5 juni 2016

Lochems Groene Imago in de uitverkoop!

Vandaag hebben wij het volgende Persbericht verzonden:

Belanghebbenden mochten meepraten over een nieuwe manier van bomenonderhoud, maar wel met de opdracht dat die vooral niets mocht kosten.
En zo ging de Lochemse gemeenteraad onlangs akkoord met dit nieuwe onderhoudsplan: het kappen van duizenden van juist de mooiste en beste bomen in het buitengebied, want die leveren immers het meeste geld op. Lochems karakteristieke laanbomen in de uitverkoop!
De gemeente beroept zich nu op veiligheid. Altijd een goed argument, want wie kan daar nu tegen zijn? Maar laten we de zaken niet omdraaien. Had de gemeente in de afgelopen 15 jaar deze veiligheid zelf in acht genomen door, zoals het hoort, het wettelijk verplicht onderhoud te plegen, dan had dit natuurlijk nooit zo ver hoeven komen. Jarenlang bleef men schromelijk in gebreke en nu mogen de bomen de rekening betalen.
Een amendement van Groen Links en PvdA om met een extra bedrag van slechts 6.500 per jaar in elk geval nog 3300 (=6%) van deze massaal te kappen karakteristieke bomen te kunnen behouden, werd door de wethouder van: “Wij zijn en blijven een Groene Graafschapsgemeente” en: “Ik hou ook van bomen”, zelfs met klem ontraden..
Met 14,8 miljoen (gemeenschapsgeld) in de Algemene Reservepot, plus een in 2015 nog vrijgekomen NUON tranche van enkele miljoenen (en niet te vergeten de jaarlijkse inkomsten die deze gemeente opstrijkt uit toeristenbelasting!), is men dus niet bereid het Lochemse Groene Kapitaal te behouden. Wel miljoenen uitgeven voor de aankoop van (onverkoopbare) bedrijventerreinen, maar toch moet nu kostenneutraal en “duurzaam”(?!) worden gekapt, aldus de meerderheid van de Raad. Het in vergelijking dermate kleine bedrag van € 6.500 per jaar kan er niet af; een beschamende conclusie..
Ook wordt geheel niet gekeken naar het nut van vooral deze vitale grote bomen. O.a. gezien de door de klimaatverandering steeds meer voorkomende stortbuien, zijn bomen van dit formaat onontbeerlijk; zij kunnen per boom zo’n 300 liter vasthouden. In agrarisch gebied immers ook van groot belang. Ook zullen de overblijvende bomen door het verdwijnen van schaduw en blootstelling aan zonnebrand veel schade ondervinden, waardoor minder vitale bomen na een paar jaar ook het loodje zullen leggen. Behalve in daarvoor bedoelde productiebossen zijn bomen geen commerciële producten. Ze geven zuurstof en zuiveren de lucht van fijnstof. Juist bomen staan voor duurzaamheid!
Vandaar bij deze het voorstel van de Bomenstichting Achterhoek tot crowdfunding. Willen de inwoners van Lochem en omgeving werkelijk dat aan hun mooie leefomgeving op deze wijze onomkeerbare schade wordt toegebracht; met in de toekomst vele kale lanen? Hoewel deze gemeente het zeker niet verdient, de inwoners en de laanbomen verdienen het wèl, tenslotte zijn deze bomen van ons allemaal!
Wilt u bijdragen aan het behoud van juist deze meest karakteristieke en vitale exemplaren, zodat ons Groene Kapitaal niet op deze onwaardige wijze wordt uitverkocht?
Uw bijdrage hiervoor is van harte welkom! Maakt u deze s.v.p. over naar:
Bomenstichting Achterhoek NL93 TRIO 0776 4548 46 o.v.v.: Bomen Lochem.
Vermeldt u hierbij s.v.p. tevens uw e-mail adres, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de wijze waarop uw bijdrage wordt besteed. (Uw gift is ANBI aftrekbaar).
Laten wij samen Lochem in elk geval wèl zo mooi en groen mogelijk houden!
Mede namens de Lochemse bomen: bij voorbaat hartelijk dank!

Bomenstichting Achterhoek