vrijdag 24 juni 2016

Stand van Zaken: De soap van de gemeente Montferland en de Rode Beuk

Al eerder publiceerden wij het vervolgverhaal van deze rode beuk in Didam.
Hierbij de huidige stand van zaken: 2 jaar(!) later. Een aanfluiting..

Op 17 juni 2014 wordt in het Gemeente Nieuws Montferland een kapvergunning gepubliceerd:
Het blijkt te gaan om een monumentale vitale rode beuk, omvang 2.93m.
Openbare Werken
Verleende omgevingsvergunning
Komweg 1a, 6942 BR; het vellen van 1 boom 
(verzonden 12-06-2014).
Rechtsmiddel: beroep.

De gemeente Montferland maakt een complete soap van deze vergunning:
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/01/de-soap-van-de-gemeente-montferland-en.html

De beuk moet wijken voor een te bouwen appartementencomplex. "Er waren al veel gegadigden, dus er was haast bij"!
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/03/vervolg-gemeente-montferland-en-de-rode.html

De bewuste beuk aan de Komweg;
goed te zien dat deze ook in de kroon gezond is.
Zomer 2015

Winter: geen dode takken te zien.
Januari 2015

De omwonenden wilden de beuk graag behouden in hun boomarme wijk. Maar met stoom en kokend water moest de beuk geveld worden, want men moest gaan bouwen!
Juni 2016..

Twee (!) jaar later: hier het trieste resultaat. 
Geen appartementen, een kale vlakte en de buurt is haar mooie boom kwijt. 
Dom!! (3x). Alleen maar verliezers..