zaterdag 14 april 2018

Bericht aan de gemeente Oude IJsselstreek

Op 10 april jl. zonden wij onderstaand bericht aan wethouder Sluiter met cc aan burgemeester Otwin Van Dijk:


Van: Bomenstichting Achterhoek [mailto:bomenachterhoek@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 18:23
Aan: 'Gemeente Oude IJsselstreek Jos Sluiter'
CC: 'Gemeente Oude IJsselstreek Otwin van Dijk'
Onderwerp: Gang van Zaken in de gemeente Oude IJsselstreek

Geachte heer Sluiter,

In februari 2017 zegde u toe dat uw gemeente een Bomenbeleidsplan wilde maken in samenspraak met belanghebbenden, zoals belangengroep Kappen Nou en onze  Bomenstichting Achterhoek (BSA).
In september jl. sprak ondergetekende u telefonisch over dit onderwerp. (Onderstaand de schriftelijke bevestiging van dit gesprek).
U deelde tijdens dit gesprek mee dat er nog geen concept Bomenbeleidsplan tot stand was gekomen, maar inmiddels per 1 september iemand in dienst was genomen om zich o.a. vooral met dit onderwerp bezig te houden: een Adviseur Natuur en Landschap.
1    Inmiddels leven wij begin april en blijkt er nog geen zicht op een concept Bomenbeleidsplan.
2 -     Een jaar geleden zegde uw gemeente toe te zullen stoppen met het kappen van de 901 laanbomen; o.a. wegens ontbreken draagvlak. (Intussen was helaas de helft al omgezaagd..).Wèl zouden in geval de veiligheid in het geding kwam bomen worden gekapt.Helaas moeten wij constateren dat er intussen nog steeds laanbomen door uw gemeente worden gekapt; die desgevraagd door u als “ziek” worden bestempeld, echter zonder onderbouwing met onderzoeksrapportage van een deskundige te overleggen aan belangengroep  Kappen Nou.
3-    Tevens ontvangen wij meldingen dat zelfs bezwaarschriften en handhavingsverzoeken door uw gemeente worden genegeerd.
4 -  Zo ook hebben wij als BSA tot onze verbijstering zelfs moeten ervaren dat uw gemeente, in de persoon van uw Coördinator Handhaving, onze Stichting zelfs maanden om de tuin leidde inzake de handhaving m.b.t. de vernieling van de steilrand aan de Kersendijk in Westendorp, met een zg. door uw gemeente in juli verzonden ongedateerde handhavingsbrief aan de Fa. Hunland. Uiteindelijk bleek dat uw gemeente tegen deze vernieling in december nog steeds in het geheel niets had ondernomen. E.e.a. werd n.b. door uw Coördinator Handhaving schriftelijk bevestigd door uiteindelijk ruim een half jaar later alsnog te gaan handhaven met een wèl bestaande brief, omdat wij verzochten om nadere bewijsstukken.
Alle correspondentie in dit kader werd gevoerd met CC aan uw persoon en aan burgemeester Van Dijk, waarmee u beiden tevens doorlopend op de hoogte werd gebracht.

Dit alles helpt niet ter ondersteuning van de uitspraak van zowel uzelf als dhr. Van Dijk: “graag de contacten te willen verbeteren” en tevens “in samenspraak een Bomenbeleidsplan te willen samenstellen.”
Kortom: graag vernemen wij van u wat nu de concrete plannen zijn van uw gemeente inzake genoemde 4 punten, daar wij ons niet kunnen voorstellen dat dit werkelijk de wijze is die u voorstaat in het omgaan met toezeggingen aan de inwoners van uw gemeente en andere belanghebbenden.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

De illegaal vernielde houtsingel aan de Kersendijk in Westendorp.