vrijdag 13 april 2018

Overhandiging BSA Bomenprijs Groenste Project 2017

Op 11 april reikten wij onze jaarlijkse BSA Bomenprijs (deze keer een Fladderiep (Ulmus laevis), uit aan de gemeente Berkelland voor het realiseren van het Groenste Project in de Achterhoek van 2017.

De prijs werd door onze voorzitter Jaap Cannegieter overhandigd aan
burgemeester Joost van Oostrum en aan Adviseur
Groen & Landschap en Projectleider Groen Jan-Luc van Eijk,
die het team van Handhavers aanstuurt.Het plantgat werd symbolisch dichtgeschept.
Berkelland is de eerste Achterhoekse gemeente die eindelijk het lef toont om zowel de illegale kap van houtwallen en -singels als het illegaal toe-eigenen van gemeentelijke wegbermen aan te pakken. Dat resulteerde in zo’n 75 handhavingszaken, waarmee de ernst van dit probleem wel is aangetoond.
In de afgelopen jaren is hier inmiddels een onrustbarend percentage aan houtwallen en -singels verdwenen, terwijl deze cultuur-historisch onlosmakelijk tot het karakteristieke mooie Achterhoekse coulisselandschap behoren.


De Fladderiep is geplant op een teruggeclaimde strook land 
van 10m breed en 200m (!)) lang.
Hier was enige jaren geleden een houtsingel illegaal verwijderd
en de strook onrechtmatig toegeëigend. 


Berkelland zet met het streven naar herstel van dit oorspronkelijke landschapsbeeld met bomen en struiken en met kruidenrijke bermen en groenstroken tevens in op de biodiversiteit .
Zo kunnen weidevogels en insecten weer terugkeren. (In één forse Eik huizen bijv. al ruim 400 verschillende soorten insecten!).

Dit filmpje geeft een beeld van de Berkellandse projecten ter bevordering van natuur, landschap en biodiversiteit:  https://youtu.be/77V3Lib5yPk