zaterdag 14 april 2018

De werkelijke toedracht achter dit artikel van de Gelderlander.

Artikel in de Gelderlander van 14 april 2018 door Menno Pols:


Onlangs werd Petra Sips van de Stichting Natuurlijk Achterhoek benaderd door deze journalist van de Gelderlander; hij “wilde een interview over de bomensituatie in de Achterhoek”.
Eerder zou een collega van hem een artikel schrijven over de bomensituatie in de gemeente Oude IJsselstreek, maar deze liet het na weken vervolgens zomaar zonder bericht afweten, naar later bleek omdat hij andere belangen had. Hij ging nl. het politiek debat in Oude IJsselstreek leiden. Dat had hij toch gewoon kunnen zeggen? Daar hadden wij nog begrip voor kunnen opbrengen. Niet netjes dus..
Petra Sips gaf hem daarop ongezouten haar reactie; en blijkbaar neemt journalist Menno Pols daarop met dit artikel revanche voor zijn collega.

Echter, omdat het in geval van dit interview dus over de gehele Achterhoek zou gaan liet Petra weten dat dan ook andere belanghebbenden hierbij aanwezig zouden moeten zijn.
Dat hield in: vertegenwoordigers van de Bomenstichting Achterhoek(BSA), het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (Doetinchem) en de belangengroep Kappen Nou Oude IJsselstreek.

Maar al bij aanvang bleek tot onze verbazing dat dhr. Pols het uitsluitend wilde hebben over de gemeente Oude IJsselstreek en niet over de hele Achterhoek. Hem was toch vermeld dat ook het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg zou deelnemen? Dan moest hem toch wel zijn opgevallen dat dit Comité niets te maken heeft met de gemeente Oude IJsselstreek!? Daarover bleef dhr. Pols vaag.

Zeker wilden we het ook hebben over de gemeente Oude IJsselstreek, want daar is nogal wat aan de hand. Beloften aan de BSA en Kappen Nou werden niet nagekomen en uiteindelijk zegde de BSA het vertrouwen in deze gemeente op:
https://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/03/persbericht.html

Na een aantal keren toch weer opnieuw met deze gemeente in gesprek te zijn gegaan, is de situatie daar helaas nog steeds niet verbeterd.
In februari 2017 werd door deze gemeente toegezegd dat men zou stoppen met de kap van de nog resterende 450 laanbomen, o.a. “wegens ontbreken draagvlak” (dat er overigens nimmer was geweest). En er zou eerst, in overleg met de BSA en Belangengroep Kappen Nou, een Bomenbeleidsplan worden samengesteld. (Na herhaalde verzoeken van BSA en Kappen Nou, is nu na ruim een jaar zelfs van een concept-beleidsplan nog geen sprake).

De wijlen gezonde laanbomen aan de Boskapelle in Sinderen.

Vervolgens ging OIJ toch gewoon door met kappen, maar dan met hier en daar een kleiner aantal tegelijk, blijkbaar in de hoop dat dit dan niet zo op zou vallen?! Volgens wethouder Sluiter waren deze bomen “ziek”; zonder dat hij daar echter een deugdelijke rapportage van kon overleggen.
Tevens worden verzoeken om handhaving genegeerd. Zelfs bij de illegale kap en afgraving van een beeldbepalende cultuurhistorische houtwal in Westendorp deed deze gemeente zelfs alsòf zij handhaafde met valse brieven waarvan zij kopie stuurde aan de Bomenstichting Achterhoek over zg. gemaakte afspraken met de veroorzaker. Terwijl het hier n.b. een wettelijke plicht is te handhaven; bovendien betreft het hier tevens een economisch delict. Onze correspondentie over deze o.i. zeer oneigenlijke gang van zaken voerden wij overigens stelselmatig mèt c.c. aan burgervader en wethouder Sluiter! Desgewenst voor een ieder ter inzage.

Maar dhr. Pols wilde het in dit interview vooral ook hebben over “de verharding tussen de partijen” en “het actie voeren”. Daarop hebben wij allen direct kenbaar gemaakt dat wij niet zaten te wachten op een goedkoop sappig sensatie artikel. “Een mevrouw had aannemer Bullée gebeld en ‘bomenmoordenaar” geroepen”. Dit werd blijkbaar meteen al – zonder enig bewijs- toegedicht aan belangengroep ‘Kappen Nou”. Zo kennen wij als BSA de mensen van Kappen Nou overigens niet. 
En dat de potige kerels van de Fa. Bullée overigens bang zouden zijn voor een mevrouw die bij een kraan machinist haar hoofd door het raam stak, is wel erg ongeloofwaardig, zo niet lachwekkend..
Bovendien voert zo'n bedrijf gewoon een opdracht uit, dus daar moeten wij niet zijn. Het is de gemeente waar deze onzalige plannen worden gemaakt.
Voor verdere achtergrond informatie over het aantal gesprekken dat in dit kader wel degelijk is gevoerd met de gemeente Oude IJsselstreek: zie de BSA weblog:  http://bomenachterhoek.blogspot.nl//search/label/Oude%20IJsselstreek

En zo kennen wij Kappen Nou overigens wèl:

Toen uiteindelijk hiermee wel duidelijk bleek dat dhr. Pols toch in de richting van “verharding en actie” bleef volharden, heeft een aantal van de deelnemers, waaronder de BSA, dhr. Pols direct schriftelijk laten weten dat zij hun medewerking aan dit interview introkken.

Ons uiteindelijke doel was juist dat wij de bomensituatie in de hele regio Achterhoek breder wilden trekken. Daarom namen wij allen graag deel aan dit interview.
Het gaat immers niet alleen om bomen, maar ook om de verbanden: dat het op de huidige schaal verdwijnen van bomen, struiken en planten ten koste gaat van mens en dier. Dat de biodiversiteit achteruit holt en overheden, milieu- en natuurorganisaties helaas nog niet voldoende van zich laten horen.
Daarom vinden wij het belangrijk hiervoor meer draagkracht te krijgen en ook door te dringen tot de politiek en het publiek.
Dus dit zou nu een mooie gelegenheid zijn om dit via de Gelderlander over te brengen aan het Achterhoekse publiek.
Dachten wij..
Voor ons allen een les om voortaan bij interview verzoeken de afspraken van te voren schriftelijk vast te leggen; blijkbaar is dat nodig.

Omdat dhr. Pols het blijkbaar wilde opnemen voor zijn collega moest de rest ook maar meteen even een veeg uit de pan krijgen? Een goedkope wraakactie? De BSA wordt ook meteen maar, zonder enig bewijs, beticht van het "agressief actievoeren d.m.v. het klimmen over hekken en het uiten van bedreigingen". En de tegenstanders gingen daar natuurlijk maar al te graag in mee. 
Bovendien wordt met een dergelijk artikel "verharding" helaas juist in de hand gewerkt. 
Hoezo onafhankelijke journalistiek?! Dit lijkt meer op het bewust willen schaden.
Tot op heden heeft de Gelderlander overigens nog geen bewijzen ter onderbouwing van deze beschuldigingen kunnen overleggen.
De Gelderlander onwaardig..

Deze journaliste van Tubantia heeft het wel begrepen:


Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


Onrechtmatige publicatie

Uitlatingen mogen niet onrechtmatig zijn

Kritiek uiten in het openbaar –bijvoorbeeld in een krant of op internet- mag, ook als die zéér scherp is. Dat valt onder het recht van vrijheid van meningsuiting. Maar er is een grens. Uitlatingen mogen niet onrechtmatig zijn. Bij onrechtmatige publicatie kunnen er civielrechtelijke acties worden ondernomen tegen de publicist.