woensdag 26 december 2018

Brief Werkgroep Aaltens Groen aan Staatsbosbeheer m.b.t. het Aaltense Goor.

Een kwetsbaar gebiedje dat door Staatsbosbeheer (SBB) zelf nota bene 'natuurreservaat' wordt genoemd en waar nu toch rigoureus wordt gekapt.

...... We bezoeken het gebied nu weer wat vaker. Op onze wandelingen kunnen wij er niet omheen dat de huizenhoge berg houtsnippers onmiskenbaar maar één bestemming heeft; de verbrandingsoven!
Kunt u zich voor stellen dat bij dit soort beelden alle mooie woorden van SBB over haar “zorg voor dit gebied” ineens in een schril daglicht komen te staan? 
Het is een verbijsterende gang van zaken, zeker wanneer je je realiseert dat dit inmiddels overal gebeurt.....
U zult er ongetwijfeld ook van op de hoogte zijn dat SBB zich middels “Het Houtconvenant” verplicht heeft om 'houtige massa' te leveren, bestemd voor 'groene' bijstook in de energie centrales.
Daarmee is de deur opengezet voor een ontwikkeling die desastreuze gevolgen kan hebben. 'Onze' energiebehoefte is namelijk volstrekt onverzadigbaar!

De huizenhoge snipperberg van Zwarte Els, en men is nog niet klaar..
"Een natuurreservaat is een gebied dat zo belangrijk 
wordt geacht voor flora, fauna of landschap 
dat het onder bescherming is gesteld" (definitie Wikipedia).

Zeker wanneer Nederland straks 'van het gas af' moet en we in alles, inclusief het autorijden, afhankelijk zullen worden van elektriciteit.
Daar valt voor de landschappelijke natuur niet tegen op te groeien, en door voortdurend 'oogsten' zal ze net zo uitgemergeld raken en kwetsbaar voor ziektes, als de dieren in de bio-industrie.
Want zo zijn wij mensen blijkbaar: Nooit Genoeg........
Nu al krijgen de groenploegen van gemeentes de instructies mee om “creatief te snoeien”, d.w.z. zoveel en zo hoog mogelijk van de bomen snoeisel te verzamelen.
Bermen worden veel te vaak gemaaid en ook dat resultaat blijkt (gesubsidieerd) goud waard te zijn.
Natuurbeheerorganisaties plegen nu 'achterstallig onderhoud' of ‘brengen een gebied in een 'oorspronkelijke vorm' (welke?) terug en ze benadrukken de waarde van 'verjonging'.
Op zich allemaal zeer plausibele argumenten, wanneer op de achtergrond het valse lachje van dat hongerige biomassa-spook maar niet zo duidelijk was te horen......
Dit zijn zaken die ons sterk verontrusten, ook al omdat dit allemaal GEEN oplossing zal bieden voor de onmiskenbare opwarming van de aarde.
Deskundigen rollen over elkaar heen om maar duidelijk te maken wat een kind kan snappen: bomen leggen CO2 vast in hun hout.
Een boom die aan het eind van z'n leven omvalt en verteert geeft dat dan ook weer in langzaam tempo af.
Maar bij hout dat wordt gekapt én verbrand, komt dat allemaal in 1 x weer vrij, én als gevolg daarvan is er steeds minder hout over om dát dan weer vast te leggen..
Dus de CO2 in onze atmosfeer neemt alleen maar tóe door onze 'oplossing'.
En dan hebben we het nog niet eens over al de transportbewegingen om dit materiaal te vervoeren, die ook weer CO2 uitstoten.
U ziet, we hebben ons zo aardig in de nesten gewerkt en gaan daar vrolijk mee door, gestimuleerd door subsidies en winsten op korte termijn.
Hoe we dit later aan onze kinderen of kleinkinderen moeten uitleggen wordt er niet bij verteld..
De natuur in Nederland, waar ook SBB voor mag zorgen, bestaat helaas slechts uit eilandjes. We zien daarin enthousiaste mensen aan het werk die vaak de beste intenties hebben.
Alleen hebben ze het achterliggende gevaar, zoals we dat hierboven schetsten, nog niet door, of houden ze zich doof voor die argumenten?
We zien het nu heel concreet in het Aaltense Goor gebeuren, de foto's tonen het aan. Dit is geen beheer maar leegroven. En dat gaat ons aan het hart, we komen er vaak, vooral in het voorjaar, daarna maken de daasvliegen het aanwezig zijn niet altijd even aangenaam, maar ook dat is natuur.

De bodem aan gort gereden.


Biomassa voor De Kassa..
U vroeg naar oude foto's van dit gebied. In onze groeiende werkgroep kent niemand die, maar wel kent een werkgroeplid dit gebied al ruim 60 jaar, haar vader had er vroeger vee lopen.
Foto's zijn er niet van te vinden, want mensen kwamen daar toen vooral om te werken en niet om te recreëren. En ook was het camerabezit nog niet zo wijd verspreid.
Maar ik mag deze oral history uit de jaren 60-70 van haar optekenen:
' Ik kwam er regelmatig, ook voor het melken van het vee en ik herinner me dat elk weitje wel een poel, of kolk zoals ze dat hier noemen, had.
Er waren meer meidoorns en wilde kersen aanwezig met de insecten en vogels die dáár weer bij hoorden. En wanneer dat allemaal bloeide waren hele singels wit.
Het vee at van de struiken waardoor eronder plekken ontstonden waar ze lekker beschut konden liggen herkauwen.
Ze liepen er ook vaak van die paadjes in, zoals er nu nog ééntje is te vinden:

Het laatste koeienpaadje..
Verder werd er af en toe, maar heel lokaal, wat geriefhout teruggezet wat dan werd gebruikt als takkenbossen bodemlaag voor onder het hooi in de hooiberg.
Daardoor was er een golvende opbouw van zo'n strook van allerlei groottes en leeftijden, waaronder ook heel volwassen bomen. Met het massale terugzetten zoals dat nu gebeurt, kun je bij een volgende zinderende zomer ook een massale verdroging verwachten, en vee dat ligt te smachten in de wei.
Het maakt wellicht duidelijk dat onze betrokkenheid op dit gebied, meer dan gemiddeld is, en we hopen dat u iets met deze informatie kunt en wilt doen..

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Aaltens Groen