dinsdag 11 december 2018

Onvolprezen Graafschap

'Ons Gelderland' (1941, tekst en muziek: C.J.C. Geerlings (1865-1951).
Op 8 september 1998 werd dit lied door het college van Gedeputeerde Staten officieel aangewezen als provinciale hymne. 
In drie coupletten beschrijft de onderwijzer uit Hoog-Keppel de Veluwe, de Betuwe en de Graafschap.

Hierbij dit laatste couplet:


Waar kasteelen statig prijzen,
Rond door park en bosch omringd,
Waar het voog'lenkoor zijn lied'ren, 
In het dichte loover zingt;
Waar het lief'lijk schoon van ’t landschap, 
't Oog des schilders steeds bekoort,
Daar is onze "olde Graafschap",
Kost'lijk deel van Gelre's oord.