woensdag 5 december 2018

Genenbank

In het gebied Roggebotzand in de Flevopolder ligt een genenbank voor bomen en struiken. Deze bestaat uit een klonencollectie van bomen en struiken van ongeveer 60 soorten. Van veel soorten zijn de bomen en struiken in de genenbank tegenwoordig oud genoeg om zaden van te oogsten. Het biedt mogelijkheden voor terreinbeherende organisaties dit materiaal voor de aanleg van nieuwe natuur te gebruiken.


Duitse Dot (Salix dasyclados)
Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

In totaal worden in de genenbank meer dan 5000 accessies (exemplaar van een soort) veiliggesteld. Deze accessies zijn afkomstig uit restpopulaties van oude bossen, houtwallen en heggen die al voor 1850 bestonden. In Nederland zijn veel van deze landschapselementen inmiddels verdwenen. Naar schatting is er nog maar 3% van deze oude landschapselementen over. Naast het veiligstellen biedt de genenbank ook de mogelijkheid om op grote schaal zaden en stekken van deze bomen te oogsten.
Op de website genenbank bomen en struiken is te zien welke soorten en individuen voorkomen in de collectie. Via de website kan nu gemakkelijk gezocht worden op materiaal uit de genenbank wat in de rassenlijst voorkomt en beschikbaar is.


Bron: Groen Kennisnet en NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk: