woensdag 11 februari 2015

Lindeboom van BSA voor Groenste project Achterhoek

Vorige week hebben wij dit bericht verzonden aan alle tien Achterhoekse gemeenten:

Geacht College,
I.h.k.v. de komende Boomfeestdag op 18 maart as. willen wij namens de Bomenstichting Achterhoek een lindeboom schenken aan die Achterhoekse gemeente die o.i. het afgelopen jaar het beste Groenproject heeft gerealiseerd.
Graag horen wij van u welk project u zelf het “Groenst” vindt!

We zijn erg benieuwd naar de reacties! 
Sluitingsdatum voor inzendingen is 21 februari.

Het zal nog even duren voordat de lindeboom van de winnaar
dit formaat heeft bereikt, maar vast een toekomstbeeld!