zondag 15 februari 2015

Waarschuwing van Bomenjurist!!

Vandaag ontvingen wij dit alarmerende bericht:

Beste soortgenoten bomenvrienden,

In Nederland heerst alarmfase 3 voor bomen langs alle provinciale wegen binnen 4,5 meter van de wegrand.
Waar komt deze plotselinge kapwoede vandaan?
Niet van EU-richtlijnen, niet van landelijke regelgeving maar van een publieksenquête van de ANWB, gericht op reductie van ongevallen op provinciale wegen. (Zie: http://tinyurl.com/okw3ffd ) 
Dat zijn er 823 in heel Nederland. Maar de ANWB viseerde niet op de hoofdoorzaak van verkeersongevallen t.w. het rijgedrag van bestuurders van automobielen en motorfietsen, maar op de inrichting van de weg. Daarbij werden bomen als obstakels gedefinieerd.  
Dat is natuurlijk een omkering van daderschap en slachtoffer.

Natuurlijk hebben alle weggebruikers baat bij het reduceren van verkeersongevallen en in dat doel steunen de Bomenridders Rotterdam en Spijkenisse de ANWB. 
Vijf onzer bestuursleden zijn ook lid van deze vereniging. Maar het gekozen middel t.w. het kappen van bomen en andere natuurlijke obstakels stuit ons tegen de borst.
Aan de publieksenquête namen 2900 ANWB-leden deel. Dat is 0,07% van het ledental en 0,029% van het aantal houders van rijbewijzen.
Deze deelnemers beoordeelden 13 N-wegen als gevaarlijk door o.a. bomen. Dat is 1,6% van het totale aantal provinciale wegen.
Van enig causaal verband tussen de bij het SWOV bekende aantal ongevallen, veroorzaakt door botsing met bomen is geen spoor.
De gezamenlijke acties van de Bomenridders Rotterdam en Spijkenisse bij vergaderingen van omwonenden hebben geleid tot herziening van de plannen in dit gebied.
Nochtans is alertheid van alle bomenvrienden in Nederland gewenst om onze wegen tegen de zoveelste kaalslag te beschermen.
Weest dus op Uw hoede!

Vriendelijk, Jaap
Mr. J.J. van Oostendorp
jurist@debomenridders.nl

de Lairesselaan 59
3062PE Rotterdam
010 4529336
0636182642