zaterdag 21 februari 2015

Nog een steunbetuiging

Wij ontvingen weer een steunbetuiging: 
deze keer van de Belangenvereniging "Beschermd Stadsgezicht Berkeloord", namens hun 100 leden!

L.S.,
N.a.v. uw persbericht van 30 januari aangaande de voorgenomen kap van 4000 laanbomen in het buitengebied van de gemeente Lochem, sturen wij u onderstaande steunbetuiging:

L.S.,
Bomen zijn ons 'groene kapitaal', zowel landschappelijk (Lochem als Groene gemeente) als ook voor een gezonde leefomgeving met de nodige biodiversiteit. Dat kapitaal vereist goed onderhoud. 
En voor dit onderhoud is het laatste decennium helaas geen geld meer beschikbaar gesteld. 
Dit toont ronduit slecht rentmeesterschap.
Het plan om in de komende tijd te komen tot rigide kapmaatregelen in onze gemeente is een kwalijk plan en de Belangenvereniging "Beschermd Stadsgezicht Berkeloord" ondersteunt dan ook het bezwaar van de Bomenstichting Achterhoek in deze. 
In tegenstelling tot kapitaalvernietiging is investering in goed onderhoud in ons "Groene kapitaal" noodzaak.

Het bestuur van de Belangenvereniging "Beschermd Stadsgezicht Berkeloord",

R.B. Heringa
Secretaris BBSB


BERKELOORD
Lindeboom geplant ter herinnering aan
Tjepke Haitsma Mulier,
burgemeester van Lochem 1880-1914.