vrijdag 13 februari 2015

Steun van GNMF tegen kap bomen buitengebied Lochem

Ook de Gelderse Natuur en Milieufederatie steunt ons!

Van: A. de Meijer [mailto:a.de.meijer@gnmf.nl]
Verzonden: donderdag 12 februari 2015 15:02
Aan: 'Bomenstichting Achterhoek'
Onderwerp: bomen beheren en kappen buitengebied Lochem

Beste mensen,

Onder druk van bezuinigingen wordt alles vloeibaar. Geld voor groenonderhoud wordt in steeds meer gemeenten wegbezuinigd. Goedkoop, of duurkoop? Het is algemeen bekend dat goed onderhoud van bomen het halve werk is. Bomen kunnen oud worden, maar in de moderne samenleving kan dat niet ongestoord. Ook willen we risico’s (schade door wortels of door takbreuk) steeds meer uitsluiten. Dat betekent dat bomen, zéker langs wegen, gebaat zijn bij regelmatige controle en af en toe begeleidingssnoei. Bomen planten betekent dus geld uittrekken voor de jaren daarna. Op langere termijn is dat goedkoper. Tenminste, als je ook de niet meteen in geld uitgedrukte waarden van bomen meerekent. Oftewel: de bijdrage aan gezondheid (productie van zuurstof, zuiveren van lucht, welbevinden), aan een mooie omgeving en aan de biodiversiteit.
Hoewel Lochem zich graag afficheert met zijn groene waarden, lijkt ook deze gemeente helaas het pad van de korte termijn-bezuinigingen te kiezen. De GNMF deelt jullie zorg over dreigende kap van erg veel bomen ten gevolge van achterstallig onderhoud en (dreigende) tak-uitval. Herplant van jonge bomen kan dat niet compenseren, bovendien is het nog onzeker of er overal bomen teruggeplant zullen worden. Die moeten immers ook weer beheerd worden, en dat kost geld. We vragen ons ook af wat de betekenis kan zijn van de wens om ‘kostenneutraal het beheer en het kappen van bomen in het buitengebied op een duurzame wijze vorm te geven’. Met fraaie formuleringen kun je geen bomen onderhouden! Voor een groene gemeente met veel mooie en gezonde bomen langs de wegen dient gewoon geld uitgetrokken te worden. We hopen dat de gemeente tot andere keuzes kan worden overgehaald.

Met vriendelijke groet,


Alex de Meijer
Gelderse Natuur en Milieufederatie
Jansbuitensingel 14 / 6811 AB Arnhem
026 3523746 / 06 48820433