woensdag 4 maart 2015

Artikel in de Gelderlander

Naar aanleiding van ons Jaarverslag 2014 werden wij benaderd door De Gelderlander.
Journalist Gerco Mons had nog een aantal vragen m.b.t. onze stelling in de Inleiding dat het Groene Imago van de Achterhoek door de toenemende kap van honderden bomen in de regio ernstig in gevaar komt. Bij deze de vragen en onze antwoorden:

- Meer en meer gemeenten gaan soepeler om met het verlenen van kapvergunningen. Om welke gemeenten gaat dat dan?
Dat geldt wel voor de meeste Achterhoekse gemeenten. Of “kapvergunningvrij” wordt uitgebreid door bomen in achtertuinen vrij te geven of grotere omvang van een boom toe te staan. (Wordt gemeten op 1.30m hoogte). Gelukkig overweegt bijv. de gemeente Doetinchem momenteel de maat van omvang weer enigszins terug te draaien.
De gemeente Montferland spant in deze overigens de kroon; daar heeft men een paar jaar geleden bepaald dat alleen nog bomen met een omvang van meer dan 2.50m(!) vergunningplichtig zijn, en zelfs daarmee gaat men daar niet altijd volgens de regels om.
Wij pleiten dan ook voor terugkeer van de kapvergunning, zodat e.e.a. ook weer inzichtelijker wordt. Ook zou men bijv. van een te kappen boom de actuele boomwaarde kunnen berekenen en een percentage daarvan berekenen als kosten voor de aangevraagde kapvergunning van die specifieke boom. Daarvoor bestaat een Rekenmodel Boomwaarde waarbij je kunt uitgaan van marktconforme prijzen. Dat zou bijv. ook een inkomstenbron kunnen zijn, i.p.v. dat een ambtenaar die de kapvergunningaanvragen beoordeelt alleen maar geld kost en wordt wegbezuinigd.

- Ook het aantal verleende kapvergunningen is nogal zorgwekkend. Weten jullie over welke aantallen het dan gaat?
Dat kunnen wij concluderen uit de door gemeenten op hun website wekelijks gepubliceerde verleende kapvergunningen.

- Herplant en handhaving is in de knel gekomen. Wat zien jullie daar van terug?
In sommige gemeenten wordt vrijwel niet meer gehandhaafd; of 1 x per jaar en soms dan zelfs door iemand dan wel handhaver is maar helemaal geen verstand heeft van bomen.
De evt. herplantplicht die met de kapvergunning is opgelegd wordt ook nog zeer weinig gecontroleerd.
En uit meldingen die wij regelmatig krijgen van verontruste sympathisanten wordt niet zelden illegaal gekapt; waarop ook nauwelijks wordt gehandhaafd.

"dat het Groene Imago van de Achterhoek serieus in gevaar komt":
Bijv. de gemeente Lochem; heeft al meer dan 10 jaar vrijwel niet voldaan aan haar wettelijke zorgplicht betr. bomen in het buitengebied. Ondanks al een aantal eerdere waarschuwingen onzerzijds dat hierdoor vooral ook nog een gevaarlijke situatie was ontstaan, werd hieraan verder geen gehoor gegeven.
(Zie bijgaand persbericht).
Momenteel komt het er helaas vooral op neer dat het allemaal kosten neutraal moet, daarbij wil men dat dan ook “duurzaam”. Men laat zich hierbij ook vaak verleiden door de huidige gunstige houtprijzen.
Veel Achterhoekse gemeenten willen erg graag meeliften op het Groene Imago (Groene Graafschapsgemeente), maar dat is niet gratis, men zal er toch wat voor over moeten hebben als men de karakteristieke schoonheid van de Achterhoek, dit Groene Kapitaal, wil behouden. Dat heet goed rentmeesterschap.

Voor het uiteindelijke artikel: