dinsdag 31 maart 2015

App BOOM-SafetyCalc

Boom-KCB is begonnen met de landelijke kennismakingsactie BOOM-SafetyCalc! Tot mei heeft iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met het programma BOOM-SafetyCalc. Met de applicatie kunnen onder andere minimale restwanddiktes bij holle bomen nauwkeurig bepaald worden. 

Boom-KCB komt bij geïnteresseerden langs om de applicatie op pc of laptop te installeren en alle functies uit te leggen en te demonstreren. Als u denkt dat de applicatie een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan uw diensten dan vraagt Boom-KCB een vrijwillige bijdrage van veertig euro. Voldoet de app niet aan de verwachtingen, dan wordt deze verwijderd en zijn er geen kosten aan het bezoek verbonden.

BOOM-SafetyCalc koppelt houtwaardes, boomsoortspecifieke eigenschappen, de ingevoerde actuele boomgegevens, het windklimaat en de ingeladen foto om een berekening te maken met alle werkzame krachten op de boom. Hiermee kan BOOM-SafetyCalc globale veiligheidspercentages en de minimale restwanddikte nauwkeurig bepalen op verschillende hoogtes. De kracht van BOOM-SafetyCalc zit hem ook in het kunnen berekenen van het effect van snoeimaatregelen. 

Een jaarlicentie op de applicatie kost 350 euro. Bij meerdere licentiehouders binnen één bedrijf geldt een staffelkorting. Meer informatie over de app is te vinden op de site van Boom-KCB: http://www.boom-kcb.nl/

Bron: Boomzorg, Kelly Kuenen 30 maart 2015