vrijdag 13 maart 2015

Winnaar Groenste Project 2014!

N.a.v. het verzoek d.d. 5 februari van onze Stichting aan alle tien Achterhoekse gemeenten ons te laten weten welk door hen in 2014 uitgevoerde project zij zelfs het Groenst vonden, ontvingen wij vijf inzendingen:
  • Bronckhorst: Project Meuhoek;
  • Doetinchem: Meer natuurterrein realiseren in het gebied de Wehlse Broeklanden;
  • Montferland: Project Lockhorst; 
  • Oost-Gelre: 1, Aanplant Vlinderbrug; 2, Mot Kun’n (Project Gratis Boom);
  • Oude IJsselstreek: Sinderenseweg: Vervanging versleten Amerikaanse Eiken door zomer- en wintereiken en een gedeelte met lindes.
Deze zijn alle door ons bestuur beoordeeld, waarbij wij tot de conclusie zijn gekomen dat de gemeente Oost-Gelre duidelijk aan kop staat inzake positief en structureel Groenbeleid.
Het feit dat deze gemeente de werkgroep Bomenwacht heeft ingesteld en daarmee o.a. het project "Mot Kun’n" (Gratis Boom) heeft georganiseerd, verdient o.i. alle lof en wint daarmee de door onze stichting hiertoe uitgeloofde lindeboom.
Dit betreft een Tilia cordata Rancho (Winterlinde) met een omvang van 20/25 cm.
Wij zullen deze op Boomfeestdag, woensdag 18 maart as. aan de gemeente overhandigen.
Tijdstip en locatie worden nog nader bepaald.

Winnaar van de Lindeboom!