zaterdag 4 april 2015

Iepenpark

In het Friese Burdaard is onlangs een iepenpark geopend.

Dit is onderdeel van het waddenfondsproject 'Herplant iepen in de Waddenregio' dat goed is voor het planten van 7.000 iepen in de Friese en Groninger kustgemeenten. Tussen 2011 en 2017 worden er langs de Friese en Groninger waddenkust respectievelijk 4000 en 3000 iepen herplant. Dat gebeurt vooral langs wegen, op boerenerven en in terpen- en wierdendorpen. Daarmee is de inlandse boom, die vijftien jaar geleden door de snel oprukkende iepziekte op het punt stond te verdwijnen, met een comeback bezig.


Met de komst van het iepenpark wordt ook bijgedragen aan een nevendoel van het waddenproject: het vergroten van de zichtbaarheid van de iep en het delen van de kennis over deze inheemse boom die het winderige en zilte klimaat zo goed verdraagt. 


Bron: Natuur Net Nieuws april 2015
www.bomenoverleven.nl