donderdag 2 april 2015

Overhandiging prijs aan gemeente Oost Gelre 01 april 2015

Gisteren hebben wij aan de gemeente Oost Gelre, winnares van onze prijsvraag voor "Het Groenste Project in de Achterhoek van 2014", de hiervoor uitgeloofde lindeboom uitgereikt.
Hierbij het woordje dat we daarbij hebben gedaan:

Wij hebben deze prijsvraag uitgeschreven om het belang van bomen in onze mooie Achterhoek te benadrukken. Om zo de bewustwording hiervan onder de bevolking, en vooral ook van de andere gemeenten, een positieve impuls te geven.

De gemeente Oost Gelre draagt volgens de Bomenstichting Achterhoek, door het instellen van de Bomenwacht met het daaruit voortkomende project Mot Kun’n van bedenker Anton Stortelder, hieraan op uitstekende wijze bij. Een gratis boom voor grondeigenaren, waarmee het noodzakelijke planten van bomen voor de toekomst wordt gewaarborgd.

Boom komt er aan!
Oost Gelre heeft zich ook niet, zoals een aantal andere gemeenten, laten verleiden door bezuinigingen. Want helaas worden tegenwoordig steeds meer gezonde bomen gekapt en vaak ook niet meer vervangen door jonge bomen, alleen maar om zo op onderhoud te kunnen besparen. En daardoor komt het Groene Imago van de Achterhoek zo langzamerhand steeds meer onder druk te staan.  
Integendeel: Oost Gelre heeft juist, samen met de Bomenwacht, een bomenbeheerplan voor de komende 50 jaar opgesteld!
En ook wat de klimaatverandering betreft is dat essentieel. Bomen spelen bijv. een belangrijke rol tegen hitte stress. Ook hebben we tegenwoordig in ons land steeds meer te maken met wateroverlast bij storm. Zo drinkt een flinke eik wèl 400 liter per dag, dus dat moeten we ook niet onderschatten.

Wethouder Vincent van Uem maakt het begin van het plantgat.

Oost Gelre is voor onze stichting een verademing; een gemeente die in haar bomenbeleid vooral ook aan de toekomst denkt. Die denkt aan bomenbehoud en niet aan korte termijn centendenken door maar bomen te kappen. En niet, zoals we ook ervaren, een gemeente die alleen mooie, en ook nog dure, rapporten en visies maakt die vervolgens in de la verdwijnen, maar een gemeente die dit beleid ook daadwerkelijk uitvoert.

We hebben alle andere Achterhoekse gemeenten nog ter informatie een mail gestuurd met het voorbeeld van het project Mot Kun’n; en dat heeft in elk geval al opgeleverd dat de gemeente Doetinchem de gratis boom gaat opnemen in haar beleidsplan!
Dus we hopen dan ook van harte dat nog meer Achterhoekse gemeenten zich door dit bomenbeleid van Oost Gelre zullen laten inspireren!

Dit alles samenvattend, vinden wij dat de door onze stichting voor het Groenste Project van 2014 uitgeloofde lindeboom; een Tilia cordata Rancho, oftewel een Winterlinde, welverdiend naar deze gemeente gaat!

Hartelijk gefeliciteerd!
De prijs!