donderdag 16 april 2015

Massale bomenkap buitengebied Lochem; Bomenstichting Achterhoek trekt zich terug uit overleg met gemeente.

Het volgende persbericht hebben wij 15 april verzonden:

Eind januari gaf de BSA een persbericht uit over de trieste conditie waarin duizenden bomen in het buitengebied van de “Groene Graafschapsgemeente” Lochem verkeren.
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/01/persbericht-30-jan-2015.html

Als gevolg van jarenlang nalaten van wettig verplicht onderhoud, moeten nu versneld zo’n 4000 bomen worden gekapt.
De Stichting riep hierin Lochemers op te reageren via e-mail. Hieraan werd massaal gehoor gegeven; overigens ook door vele toeristen. Reacties varieerden van: “weinig begrip voor deze handelwijze”, tot: “schandalig dat de gemeente Lochem zo weinig respect heeft voor de bomen in het Achterhoekse cultuurlandschap!”.
Immers, uitgaande van een plantafstand tussen deze bomen van gemiddeld 10 meter, gaat het hier dus om een kaalslag langs zo’n 40(!) kilometer aan lanen, een lengte waar tevens de ecologische structuur zal verdwijnen! (Bijv: in een flinke eik huizen al zo’n 400 soorten insecten).

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven uit te zoeken hoe het bomenonderhoud op kostenneutrale wijze kan worden uitgevoerd. Desgevraagd zouden aannemers hebben aangegeven dat dit mogelijk is, waarop de gemeente berekende dat zij dit dan zelf ook kostenneutraal zou moeten kunnen uitvoeren. Hiertoe zou een consortium worden gevormd van een aantal lokale bedrijfjes.
Vorig jaar trok de Raad 2 ton uit om de eerste bomennood te lenigen. En dan was er ook nog een potje over van het project “Beleef de Berkel” dat tevens gebruikt zou kunnen worden.
Belangengroepen werden uitgenodigd om “mee te denken”, zo ook de Bomenstichting Achterhoek. Natuurlijk was de stichting het niet eens met deze kap, maar ging op de uitnodiging in om nog te proberen zoveel mogelijk gezonde bomen te behouden.

Na al een flink aantal malen met een overigens goedwillende ambtenaar om de tafel te hebben gezeten, bleef het nogal om de “hete brij draaien”. (Zoals overigens ook te zien is op de website van de gemeente). De deskundige van de Stichting had inmiddels de kosten die nodig zijn voor bomenbeheer voor Lochem berekend, en geconcludeerd dat het onmogelijk is dit kostenneutraal uit te voeren.
Vraag was dus, waarop de gemeente dan had gebaseerd dat dit wèl mogelijk zou zijn.
Wellicht kon een gesprek met de verantwoordelijke wethouder hier licht op werpen.
Dat bleek helaas niet het geval; de kostenberekening die de gemeente had gemaakt bleek er toch niet te zijn; er waren slechts “prijsindicaties van aannemers en een stagiaire, vol aannames die het proces kunnen verstoren”..
Men was opnieuw niet geïnteresseerd in onze berekeningen.
Ook op vragen over de visie betreffende onderhoud van de ruim 66000 andere bomen van de gemeente, de herplant en het bomenbeheersplan had men geen antwoord. Tevens wilde men geen inzage geven in het bedrag dat nog over zou zijn van het “Beleef de Berkel” potje.
Transparantie…
Nadat de wethouder de stapel met een bloemlezing van de ingezonden e-mailreacties minzaam in ontvangst had genomen, was de BSA dus nog niets opgeschoten. Het kan allemaal nog zo democratisch bedoeld zijn; allemaal mooi met: ”belangengroepen die het proces mogen bewaken en randvoorwaarden mogen aangeven”; ook randvoorwaarden kosten nu eenmaal geld.
Het door de gemeente beoogde kostenneutrale, en natuurlijk ook nog “duurzame”, bomenbeheer, voor nu en tevens voor de komende 30 jaar, zal dus neerkomen op het kappen van veel vitale bomen. Voor kostenneutraal beheer is hout van goede kwaliteit en een goede prijs nodig, en daarvoor zullen uiteindelijk veel meer bomen worden gekapt dan de nu al geplande 4000.

Immers, de vele inmiddels slechte bomen zullen weinig opleveren; die zullen voor biomassa worden verkocht, waarmee de gemeente ook nog eens bijdraagt aan CO2 uitstoot. (En dat terwijl de huidige CO2 problematiek juist om méér bomen vraagt..).
Gezien het uitgangspunt dat alles dus nu en in de komende 30 jaar kostenneutraal moet worden èn de ervaringen met deze gemeente uit het verleden, ziet het er ook niet naar uit dat men in de toekomst wèl budget zal vrijmaken voor bomenbeheer.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft de gemeente aan deze vellingsactie ook geen herplantplan gekoppeld. In de jaren naar volwassenheid kosten bomen namelijk veel geld en ook daarna is een jaarlijks bedrag voor onderhoud nodig.

Gezien dit alles zou onze Stichting er dus alleen maar “voor de Bühne” bij zitten;  daaraan kan en wil zij niet meewerken!

Het buitengebied van Lochem zal ingrijpend veranderen. Zo blijft er weinig over van deze "Groene Graafschapsgemeente"..

Bomenstichting Achterhoek,
april 2015