vrijdag 17 april 2015

‘Eflsteden Bijenlint’ in Friesland

In Friesland wordt een aaneengesloten traject van bloemrijke bomen opgezet. Het zogenaamde 'Elfsteden Bijenlint Fryslân' moet helpen bijensterfte terug te dringen.

Het nieuwe bijenlint loopt door dertien gemeenten en volgt in grote lijnen de elfstedenroute. De route is tweehonderd kilometer lang en wordt nergens meer dan vijfhonderd meter onderbroken, zodat bijen in staat zijn de afstand te overbruggen. De voornaamste doelstelling is het bevorderen van een bijvriendelijk beheer van het traject.In de dorpen en steden worden stroken aangepast door middel van ecologisch beheer of door het inzaaien van diverse bloemensoorten waar bijen goed bij gedijen. De bedoeling is dat burgers en gemeenten gaan samenwerken aan nieuwe stukken natuur, gericht op biodiversiteit en natuurherstel, en dat zij kennis met elkaar uitwisselen, elkaar enthousiasmeren en genieten van meer kleur en biodiversiteit in de flora en fauna.

De route maakt zoveel mogelijk contact met 'De Noordelijke Elfstedenvaarroute', waarvan de taluds ook natuurlijk beheerd worden. Zodoende wordt het waardevolle bijengebied groter en het bijenlint versterkt.

Bron: gemeenten Leeuwarderadeel /Boomzorg/ Kelly Kuenen